Loading...

Image

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ปั่นคะแนนสะสม 7 เท่า

 

สิทธิพิเศษ

  • โปรโมชั่นคะแนนสะสม 5-7 เท่า
  • รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร


พนักงานบริษัท

  • สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ /สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน รายได้ 15,000 บาทขึ้นไปหรือตามที่ธนาคารพิจารณา

เจ้าของธุรกิจ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

ค่าธรรมเนียมรายปี

  • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
  • ปีถัดไป 3,800 บาทหรือใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไปเพื่อรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป

บัตรเครดิต