Loading...

Image

บัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็คแพลตตินัม

บัตรเครดิตซิตี้แคชแบ็คแพลตตินัม
รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท ยิ่งใช้ยิ่งได้คืน

จุดเด่น
- รับเงินคืน 11%ที่สถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินและCafé Amazon
- รับเงินคืน 5%ที่ Grab, Boots และ Watsons
- รับเงินคืน 1%สำหรับค่าใช้จ่ายการขายปลีกอื่น ๆ
- ส่วนลด 1% สำหรับน้ำมันเบนซิน ทุก 800 บาทที่ใช้จ่าย / เซลส์สลิปที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ *จำเป็นต้องลงทะเบียน


สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตซิตี้
- ส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่งทั่วโลก
- เปลี่ยนยอดรายการ ใช้จ่ายที่มีสัญลักษณ์√ เป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน
- เปลี่ยนยอดบัตรเครดิตซิตี้เป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน
- บริการเงินสดโทรสั่งได้ สะดวก ง่าย รวดเร็ว รับเงินสดโอนเข้าบัญชี ภายใน 1 วันทำการ


วงเงิน
100% ของวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย
18% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง 
3%

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ปีแรกฟรี ปีถัดไป 2,140 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 60,000 บาท / ปี)
*สมัครบัตรเสริมได้ สูงสุด 4 ใบ


คุณสมบัติ
- คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)
  อายุ 20 ปีขึ้นไป
  สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป
  สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป
- คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)
  ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 - 80 ปี


เอกสาร
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ / พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
  4. สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน
- สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
  4. สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

บัตรเครดิต