Loading...

Image

บัตรเครดิตอิออน เจ พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
- รับส่วนลด และเงินคืนสูงสุด 20% ณ AEON ประเทศญี่ปุ่น โซนห้างสรรพสินค้า โดยรับส่วนลดทันที 5% เมื่อแสดงบาร์โค้ด พร้อมขอเงินคืนภาษีสูงสุด 10% และเครดิตเงินคืน 5% จากอิออน
- รับเงินคืนสูงสุด 12% ณ ร้านค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยขอเงินคืนภาษีสูงสุด 10% และเครดิตเงินคืน 2% จากอิออน
- แผนประกันภัยเดินทาง ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท จาก SOMPO
- ทุกการเชื่อมต่อไร้กังวล รับส่วนลดพิเศษ บริการเช่าพ็อกเก็ตไวไฟ และซิมการ์ด จากผู้ให้บริการ (ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 63)
- ส่วนลดพิเศษ จากร้านค้าชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมรายการ
- สิทธิประโยชน์ เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าของ เจซีบี
- รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการจาก เจซีบี และร้านอาหารที่กำหนด โดยรับส่วนลด 10% และ เครดิตเงินคืน 2%- - รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 7% ณ แม็กซ์แวลูซูเปอร์มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู ทันใจ และอิออนเพ็ทช็อป โดยรับส่วนลดทันที 5% ในวัน AEON Day (วันที่ 10, 20, 30, วันเสาร์ และวันอาทิตย์) และเครดิตเงินคืน 2%
- รับส่วนลด 1,500 บาท กับ เจทีบี (JTB) สำหรับยอดซื้อสินค้า/บริการ มูลค่า 60,000 บาท จาก เจทีบี
- รับไมล์สะสมจากสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ และ ไทยแอร์เวย์ส ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน ทุก 2 คะแนน เท่ากับ 1 ไมล์

เงื่อนไข* สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข
- สิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือ บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม (“สมาชิกบัตร”) ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น
- เงื่อนไขต่างๆ ของบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม โดยสมาชิกบัตรต้องปฏิบัติ ดังนี้ (1) ยืนยันการเปิดใช้บัตรภายหลังจากได้รับบัตร (2) มีสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่มีประวัติผิดนัดชำระตลอดจนกระทั่งบริษัทฯ ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต และ (3) ต้องมียอดใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม เท่านั้น
- รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ต่อหมายเลขบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี สำหรับยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 2% จากร้านค้าที่ร่วมรายการโดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายประเทศที่กำหนด ยกเว้นการใช้จ่ายที่ห้าง AEON ประเทศญี่ปุ่น โซนห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาทต่อหมายเลขบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี สำหรับยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 5% ที่ห้าง AEON ประเทศญี่ปุ่น โซนห้างสรรพสินค้า
- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรของสมาชิกบัตร บริษัทฯ จะนำมาคำนวณตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต คือ วันที่ 11 ของเดือนปัจจุบัน ถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ซึ่งยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริม (ถ้ามี) จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าบัญชีของบัตรหลัก และบัญชีของบัตรหลักเป็นผู้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนเท่านั้น
- ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถูกนับรวม อาทิ ยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในต่างประเทศ ยอดแลกเปลี่ยน/ซื้อเงินตราสกุลเงินต่างประเทศทุกกรณี ยอดเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อประกันทุกชนิด การซื้อกองทุนรวม การตัดชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง(VOID) ยอดใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันได้มาในทางทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ เจตนาโดยทุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (TAX refund) เป็นต้น
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมดหรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้วแก่สมาชิกบัตร หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรม การกระทำใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ฉ้อฉล ขัดต่อหลักกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
- บริษัทฯ จะทำการเครดิตเงินคืนโดยจะทำการโอนคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลัก ภายใน 90 วันนับจากวันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) สมาชิกบัตรมีสิทธิ์ทักท้วงเรียกร้องจากบริษัทฯ ภายใน 120 วันนับจากวันที่สรุปรอบบัญชีบัตรเครดิต-
- สงวนสิทธิ์การมอบส่วนลด สิทธิประโยชน์พิเศษใดๆ ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ของบริษัทฯ และผู้ให้บริการแต่ละผู้ให้บริการ สมาชิกบัตรโปรดศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ที่ www.aeon.co.th หรือศูนย์บริการบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 21:00 น. ทุกวัน

** บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด การมอบส่วนลด สิทธิ์พิเศษด้านบริการ ฯลฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเกิดกรณีพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสมาชิกอิออน
- อายุ 20-75 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
- มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
- อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
- มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออน


สมัครอิออน โทร 0-2665-0123

บัตรเครดิต