Loading...

Image

บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด

บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
ตอบโจทย์ธุรกิจ…อภิสิทธิ์เหนือกว่าที่โฮมโปร
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลของโฮมโปรเท่านั้น


จุดเด่น
- พิเศษ ที่โฮมโปร ลดทันที 3%* รับส่วนลด 3% ทันทีตั้งแต่บาทแรก

เงื่อนไข
- รับส่วนลดเพิ่ม 3% หรือเลือกรับของสมนาคุณจากโฮมโปร, ยกเว้นการรับส่วนลดเฉพาะสินค้า clearance sale,  สินค้า supershock, สินค้าโครงสร้าง และสินค้าบางรายการ, ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
- รับสิทธ์แบ่งชำระ 0%* ทุกชิ้น ทั้งร้าน นาน 4 เดือน
- เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป 
- รับส่วนลด 5%* บริการ Home Service
- ส่วนลด 5% เฉพาะบริการดังต่อไปนี้ ล้างและทำความสะอาด เช่น ล้างแอร์ ล้างเครื่องซักผ้า ล้างเครื่องดูดควัน ล้างปั๊มแท๊งค์ ดูดไรฝุ่นที่นอน ติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งประตู-หน้าต่าง-ลูกบิด ติดตั้งตู้ลอย ชั้นแขวน ปรับปรุงบ้าน เช่น ปรับปรุงบ้านทั้งหลัง ห้องน้ำ ห้องครัว ปูกระเบื้อง ทาสี 
- บริการจัดส่งฟรี   ไม่มีขั้นต่ำ (ระยะทางสูงสุด 30 กม.) 
*หมายเหตุสิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63


คุณสมบัติ
องค์กร

- บริษัทมหาชน, บริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนและดำเนินกิจการในประเทศไทย
- ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 10,000,000 ขึ้นไป
- บริษัทมีกำไรสะสมของ 2 ปีล่าสุดและกำไรในปีล่าสุด
- ส่วนของผู้ถือหุ้นปีล่าสุดจะต้องเป็นบวก
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลของโฮมโปรเท่านั้น
*ประเภทธุรกิจที่ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครได้แก่ ผับ บาร์ ค้าอาวุธสงคราม ธุรกิจทางทหาร ค้าโสเภณี ค้าพนัน

คุณสมบัติของผู้ถือบัตร
- ชาวไทย หรือ ชาวต่างชาติ
- อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์


เอกสารประกอบการสมัครสำหรับองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย(Corporate Liability) 
สำหรับองค์กร
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด พร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับของบริษัท
- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตนิติบุคคล 
- สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาPassport (ตามจำนวนผู้มีอำนาจลงนาม)
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
- สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 หรือ บมจ.006) คัดสำเนาไม่เกิน 6เดือน
- สำเนาบัญชีธนาคาร (Bank Statement )ขององค์กร ที่มีการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือนนับจากเดือนปัจจุบัน
- สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด ประกอบด้วย รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต, งบการเงิน, งบกำไร ขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับผู้ถือบัตร
- กรอกแบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด พร้อมลายเซ็นของผู้ถือบัตร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาPassport พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง


สมัครโทร 02-646-3555

บัตรเครดิต