Loading...

Image

บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ วีซ่า/เจซีบี

บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ วีซ่า/เจซีบี
ปลดปล่อยตัวคุณให้สุด ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

จุดเด่น
- ส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าภายในห้าง สยาม ทาคาชิมายะ
- คะแนนสะสม Takashimaya Point สูงสุด 5 เท่า
- ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้สมัคร
- อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์
- มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
- กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ
  รายได้รวมเฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สลิปเงินเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด
- สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน
- กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของธุรกิจ
  มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 150,000 บาทขึ้นไป
  บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี
  จดทะเบียนการค้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
- สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียนเงินของกิจการ) กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

สมัครโทร 02-646-3555

บัตรเครดิต