Loading...

Image

บัตรเครดิต Citi Simplicity

บัตรเครดิต Citi Simplicity
บัตรเครดิต Citi Simplicity  ใช้ประโยชน์จาก APR ในระดับต่ำในการโอนและการซื้อยอดคงเหลือของบัตรเครดิต นอกจากนี้ทำให้ง่ายด้วยไม่มีค่าธรรมเนียมล่าช้า ไม่มีค่าปรับและไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

จุดเด่น
- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระบิลบัตรเครดิตล่าช้า และไม่มีค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ ใหม่
- ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระยอดบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืนค่าธรรมเนียม เมื่อชำระยอดบัตรฯ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 แถม 1 ในเครือเอสเอฟ โดยจำกัด 2 สิทธิ์/สมาชิกบัตรฯ/เดือน และ 800 สิทธิ์/เดือน
- สิทธิประโยชน์พิเศษ ทุกเดือน และสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าชั้นนำ ในเดือนเกิด
- เครดิตเงินคืน 1% ที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ทุกสาขาทั่วประเทศ เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป (กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน)
- ค่าธรรมเนียม การกดเงินสดเพียง 1% ณ ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ใดก็ได้ทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมปกติ 3%)


สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตซิตี้
- ส่วนลด ณ ร้านค้า ร้านอาหาร และ แหล่งไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 4,000 แห่งทั่วโลก
- เปลี่ยนยอดรายการ ใช้จ่ายที่มีสัญลักษณ์√ เป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน
- เปลี่ยนยอดบัตรเครดิตซิตี้เป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน
- บริการเงินสดโทรสั่งได้ สะดวก ง่าย รวดเร็ว รับเงินสดโอนเข้าบัญชี ภายใน 1 วันทำการ


คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
- สำหรับคนไทย
  
อายุ 20 ปีขึ้นไป
  เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
- สำหรับชาวต่างชาติ
  
อายุ 20 ปีขึ้นไป
  เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว


ซิตี้แบงก์
ติดต่อ 
https://bit.ly/2UCsbbK

บัตรเครดิต