Loading...

Image

คาร์ควิกแคช ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน ธนาคารเกียรตินาคิน มีรถขับมีเงินใช้
มีรถขับ มีเงินใช้
รถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช


จุดเด่น
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถยนต์
- วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
- ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
- สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติไว

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
- รถยนต์ปลอดภาระหนี้ต้องมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 14 ปี
- รถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระหนี้ ต้องเป็นรถที่ผ่อนอยู่กับธนาคารเกียรตินาคินและต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
- รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

หมายเหตุ
- อัตราค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าบริการต่างๆ และสิทธิพิเศษเป็นไปตามประกาศธนาคาร
- ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด
- เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร: 02 165 5555

สินเชื่อรถยนต์