Loading...

Image

สินเชื่อธนชาติ รถแลกเงิน

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน อนุมัติไว
สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน พร้อมเป็นเพื่อนกับคุณตลอดเส้นทางการเงิน  สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ และต้องการนำรถมาแลกเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ที่จะช่วยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น ในการปลดหนี้ ขยายธุรกิจ หรือทำฝันของคุณให้เป็นจริง  เพียงขับรถของคุณพร้อมนำเล่มทะเบียนมาขอสินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา เพียงเท่านี้ คุณก็ได้รับเงินสดง่ายๆ พร้อมทั้งยังสามารถใช้รถได้ตามปกติอีกด้วย สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงและดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่น

จุดเด่น
- ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 59 บาทต่อเดือน
- วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
- ผ่อนสบายนาน 72 เดือน
- ไม่มีผู้ค้ำประกัน  (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด )

ลักษณะบริการ
- ประเภทรถยนต์ที่รับ
  รถเก๋ง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
  รถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้าง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคากลางที่ธนาคารกำหนด โดยอนุมัติเริ่มต้น 50,000 บาทขึ้นไป (คลิกเพื่อดูราคากลาง)


การทำประกันภัย
- บริษัทประกันภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางการชำระเงิน
- ชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาตทุกสาขา
- ชำระที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ (Pay At Post)
- ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
- ชำระที่ Tesco Lotus ทุกสาขา
- ชำระที่ Big C ทุกสาขา
- ชำระที่ TOT ทุกสาขา


คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี
- เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
- อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมในการโอนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

หมายเหตุ
- อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
- รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สินเชื่อธนชาติ
โทร: 1770

สินเชื่อรถยนต์