Loading...

Image

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน เพียงคุณเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยก็สามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงตกแต่งที่อยู่อาศัย หรือเพื่ออุปโภคบริโภคอื่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจส่วนตัว สินเชื่อบัวหลวงพูนผล
ตอบโจทย์ครบครัน ให้คุณต่อเติม ตกแต่ง ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพื่อการศึกษา รวมถึงการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
วงเงินสูง ผ่อนสบาย 100% ของมูลค่าใช้จ่าย สูงสุด 80% ของราคาประเมิน(สูงสุด 6 ล้านบาท)ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี
หลักประกัน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)
ค่าธรรมเนียม คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

วิธีการสมัคร
-ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
- วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 100% ของมูลค่าการใช้จ่าย สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน และไม่เกิน 6 ล้านบาท
- การผ่อนชำระคืน: ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ระยะเวลาขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี )
อัตราดอกเบี้ย
-กรณีขอสินเชื่อโดยแสดงรายละเอียด และแนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์ (เพื่อต่อเติม/ซ่อมแซมบ้าน/ ซื ้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน/ การศึกษา/ ซื ้อรถยนต์/ใช้จ่ายส่วนตัวอื่นที่แสดงวัตถุประสงค์)

-คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.625% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
-กรณีขอสินเชื่อโดยไม่แสดงรายละเอียด และไม่แนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์
-คิดอัตราดอกเบี้ย MRR+0.375% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา  (อัตราดอกเบี้ย MRR ประกาศธนาคาร ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์2563 เท่ากับ 6.625%)
(ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ bangkokbank.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร)

สมัครโทรบัวหลวงโฟน 1333

สินเชื่อบ้าน