Loading...

Image

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช
แหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมกับชีวิตคุณ เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในทุกๆโอกาส สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
คุณลักษณะเด่น
-ผ่อนน้อย สบายนาน  อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน
-วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 2,000,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ
-ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอ นุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้ง ความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ
-สะดวก สบาย ด้วยช่องทาง การรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม. ดังนี้
-ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส
-หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
หมายเหตุ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ
-พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-อายุ21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนผันไม่เกิน60 ปี)
-สัญชาติไทย

รายได้
-รายได้ประจำต่อเดือน20,000 บาทขึ้นไปเลือกรับดอกเบี้ย9 % ต่อปีหรือ12 % ต่อปีหรือ18 % ต่อปี / 32 รายได้ประจำต่อเดือน30,000 บาทขึ้นไปเลือกรับดอกเบี้ย11 . 84 % ต่อปีหรือ15 % ต่อปี / 33 รายได้ประจำต่อเดือน50,000 บาทขึ้นไปรับ13 . 33 % ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร
-บัตรประชาชน / ในกรณีบัตรประชาชนหรือกำหนดบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
-ฝากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคารเลขที่บัญชี
-เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งสะสม
-สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน6 เดือนนับจากปัจจุบันหรือ สำเนาสลิปเงินเดือนไม่เกิน2 เดือนนับจากปัจจุบันและสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง3 เดือนนับจากปัจจุบัน
สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ( อี- เงินเดือนสลิป) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง3 เดือนนับจากปัจจุบันหนังสือเล่มเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง3 เดือนนับจากปัจจุบัน

เจ้าของกิจการ
-อายุ30 - 59 ปี (ไม่เกิน60 ปี)  
-สัญชาติไทย
-รายได้รับหรือยอดขายต่อเดือน200,000 บาทรับดอกบี้18 % ต่อปีอายุสัญญา 24 เดือน                                                                                        

เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน
-ฝากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคารเลขที่บัญชี
-เอกสารแสดงรายได้ บัญชีธนาคารย้อนหลัง6 เดือนนับจากปัจจุบันสูงสุดไม่เกิน2 บัญชี

ข้อกำหนดและเงื่อนไข    
-สำหรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปีอายุสัญญา 24 เดือนลูกค้าจะต้องถือบัตรเครดิต
-วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไปรับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด 5 ล้านบาทหรือ 2 ล้านบาทธนาคารขอ-สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนเงินและอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขาย สินเชื่อที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำหนดสินเชื่อของธนาคาร
-พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือนเฉพาะลูกค้าทีไม่เคยได้รับสินเชื่อ 60 ท่านจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 5 เท่าของรายได้รับต่อเดือนและแจ้งให้ทราบรายละเอียดขอแสดงความนับถือธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย การกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ของยอดเงินคงเหลือ 
-ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆตามรายการส่งเสริมหัวเรื่อง: การขายนี้โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้นธนาคารจะครูให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อยตั้งขึ้น 30 การธนาคารวันก่อนมีผลบังคับใช้ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  กรณี มีข้อเสนอหรือข้อโต้แย้งของธนาคารที่ถือเป็นที่พอใจ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆและเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุพนักงานที่มีรายได้ประจำถึงพนักงานพนักงาน บริษัท เอกชนรับรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับการรับรองสินเชื่อบุคคลวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับการรับรองสินเชื่อบุคคลธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศวันที่ 1 เมษายนถึง 31 ธันวาคม 2563


สมัครติดต่อสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI care center 0 2626 7777

สินเชื่อ