Loading...

Image

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน (ธนาคารกรุงเทพ)

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน (ธนาคารกรุงเทพ)
สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมจากโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ สิทธิพิเศษสำหรับซื้อบ้านใหม่จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร

วงเงิน
- สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน


ระยะเวลาผ่อน
- นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี

- สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

หลักทรัพย์ประกัน 
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยในโครงการที่จัดสรรที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร

(ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย
- ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันในอัตราพิเศษ

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

ธนาคารกรุงเทพ
เบอร์ไทร: 1333

สินเชื่อบ้าน