Loading...

Image

สินเชื่อบ้านบัวหลวง เพื่อผู้มีบัญชี สินมัธยะทรัพย์ทวี (ธนาคารกรุงเทพ)

สินเชื่อบ้านบัวหลวง เพื่อผู้มีบัญชี สินมัธยะทรัพย์ทวี (ธนาคารกรุงเทพ)
ออมกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีสินมัธยะทรัพย์ทวี แล้วรับสิทธิพิเศษจากสินเชื่อบ้านบัวหลวง

วงเงิน
- สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน


ระยะเวลาผ่อน
- นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี

- สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

หลักทรัพย์ประกัน
- ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย


อัตราดอก
- ยอดเงินฝากรายเดือน 20,000 – 25,000 บาท ปีแรกลดลง 0.50% จากอัตราปกติ  ค่าประเมินราคา ยกเว้น
- ยอดเงินฝากรายเดือน 10,000 – 19,000 บาท ปีแรกลดลง 0.35% จากอัตราปกติ  ค่าประเมินราคา ยกเว้น
- ยอดเงินฝากรายเดือน 5,000 – 9,000 บาท ปีแรกลดลง 0.25% จากอัตราปกติ  ค่าประเมินราคา ยกเว้น
- ยอดเงินฝากรายเดือน 1,000 – 4,000 บาท  อัตราปกติ  ค่าประเมินราคา 1,605 บาท
**รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพิ่มอีก 0.25% เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์


ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันในอัตราพิเศษ

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติ
- ฝากเงินติดต่อกันตั้งแต่ 12 งวดขึ้นไปนับแต่วันที่เปิดบัญชี หรือ ยื่นคำขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเงินฝากครบกำหนด


ธนาคารกรุงเทพ
เบอร์ไทร: 1333

สินเชื่อบ้าน