Loading...

Image

สินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

สินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN
วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท* ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน
ขอสินเชื่อทั่วไป
สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บาท
20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
100,000 – 3,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กันคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
อนุมัติไว กับสินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

เงื่อนไขบริการ

- ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
รายได้ขั้นต่ำ
- 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
- 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารยืนยันตัวตน
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
เอกสารยืนยันรายได้

- สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)
- สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
บัญชีเงินฝาก

- สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า


สมัคร SCB CALL CENTER 02-777 7777

 

 

สินเชื่อ