Loading...

Image

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ CAR4CASH

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ CAR4CSHR
สินเชื่อเพื่อคนมีรถ ต้องการเงินสด...รถคุณช่วยได้

รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช
- รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน)
- รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
- ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
- ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
- ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 84 เดือน
- อัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นในวงเงินเดียวกัน
- สะดวกกับ บริการ ‘คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่’ ที่ให้บริการถึงบ้าน


ช่องทางการชำระเงิน
- ชำระค่างวดสะดวกสุด ๆ ผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)

- หักบัญชีธนาคารอัติโนมัติ (Direct Debit)
- เทสโก้ โลตัส
- CenPay


เอกสาร
- สำหรับบุคคลธรรมดา
  บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
  สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
- สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด /ภพ. 20
  สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)
  สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
  สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
  งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
*กรุงศรี ออโต้ มีบริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีและฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระค่างวดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


CAR4CSHR
ติดต่อ Call 1572 *6

สินเชื่อรถยนต์