Loading...

Image

สินเชื่อทีเอ็มบี แคชทูโก ธนาคารธหารไทย

ทีเอ็มบี แคชทูโก ธนาคารทหารไทย TMB
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมลดดอกเบี้ยให้ทุกเดือน
พิเศษ ลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน
เพราะคุณต้องได้มากกว่า  สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร รับดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี ตลอด 3 เดือนแรก รายละเอียด

วงเงินอนุมัติ
วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 - 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง
ระยะเวลาผ่อนชำระ นานถึง 1 - 5 ปี

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี   
- รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
- ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป  
                   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

- อายุอยู่ระหว่าง 25 – 60 ปี
- ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
- ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)


 

สินเชื่อ